รายงาน : นำเสนอผลงานวิจัย รหัสรายงาน : W03
ปี ดำเนินการ : ปี การศึกษา   2564 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    

สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  

 

แหล่งเงินวิจัย
สาขาวิจัย
แผนงานโครงการด้านวิจัย

 


Kasem Bundit University
Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com