รายงาน : สถิติผลงานทางวิชาการรายปี รหัสรายงาน : W01
ปี ดำเนินการ : 2564 ครั้งที่ปรับปรุง : -
  วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
จำนวนผลงานวิชาการปี 2564
ระบุปี


Kasem Bundit University
Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com