ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามอัตราการจ้างงาน รหัสรายงาน : P03
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ลำดับอัตราจ้างจำนวนบุคลากรร้อยละ
1 เจ้าหน้าที่885 57.50
2 อาจารย์ประจำ512 33.20
3 บุคลากรสายสนับสนุน143 9.30
รวม 1540
กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามอัตราจ้าง
ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร
เจ้าหน้าที่   57.47%
อาจารย์ประจำ   33.25%
บุคลากรสายสนับสนุน   9.29%


Kasem Bundit University
Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com