ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงาน : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานเจ้าหน้าที่บุคลากรสนับสนุนอาจารย์ประจำรวม
 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • 125 %0 %375 %4
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • 0 %0 %1100 %1
 • สาขาวิชาการตลาด
 • 0 %0 %5100 %5
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • 0 %0 %2100 %2
  รวมทั้งหมด101112
  ร้อยละ8 92
  ข้อมูล ณ วันที่ 25/1/2565

  กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
  หน่วยงานภายใน ร้อยละจำนวนบุคลากร
  สำนักงานเลขานุการคณะ   33.33%
  สาขาวิชาการจัดการ   8.33%
  สาขาวิชาการตลาด   41.67%
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   16.67%  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com