ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานเจ้าหน้าที่บุคลากรสนับสนุนอาจารย์ประจำรวม
 • สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
 • 150 %0 %150 %2
 • ฝ่ายสนับสนุนและบริหารงานด้านเทคนิค
 • 5100 %0 %0 %5
 • ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ
 • 267 %133 %0 %3
 • ฝ่ายพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
 • 686 %114 %0 %7
 • ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรม
 • 0 %2100 %0 %2
 • ฝ่ายบริหารจัดการพัสดุคงคลัง
 • 2100 %0 %0 %2
 • ฝ่ายบริการอินเตอร์เน็ต
 • 7100 %0 %0 %7
  รวมทั้งหมด234128
  ร้อยละ82 14 4
  ข้อมูล ณ วันที่ 25/1/2565

  กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
  หน่วยงานภายใน ร้อยละจำนวนบุคลากร
  สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ   7.14%
  ฝ่ายสนับสนุนและบริหารงานด้านเทคนิค   17.86%
  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ   10.71%
  ฝ่ายพัฒนาระบบซอฟต์แวร์   25.00%
  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรม   7.14%
  ฝ่ายบริหารจัดการพัสดุคงคลัง   7.14%
  ฝ่ายบริการอินเตอร์เน็ต   25.00%  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com