ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงาน : สำนักอธิการบดี ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานเจ้าหน้าที่บุคลากรสนับสนุนอาจารย์ประจำรวม
 • สำนักงานอธิการบดี
 • 1961 %0 %1239 %31
 • ฝ่ายออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 • 889 %0 %111 %9
 • ห้องพยาบาล
 • 982 %19 %19 %11
 • หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย
 • 0 %0 %1100 %1
  รวมทั้งหมด3611552
  ร้อยละ69 2 29
  ข้อมูล ณ วันที่ 25/1/2565

  กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน สำนักอธิการบดี
  หน่วยงานภายใน ร้อยละจำนวนบุคลากร
  สำนักงานอธิการบดี   59.62%
  ฝ่ายออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์   17.31%
  ห้องพยาบาล   21.15%
  หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย   1.92%  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com