ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงาน : สำนักบุคลากร ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานเจ้าหน้าที่บุคลากรสนับสนุนอาจารย์ประจำรวม
 • สำนักงานกองการเจ้าหน้าที่
 • 1271 %529 %0 %17
 • ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 • 1694 %0 %16 %17
 • ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 • 1100 %0 %0 %1
 • งานส่วนกลาง
 • 6100 %0 %0 %6
  รวมทั้งหมด355141
  ร้อยละ85 12 2
  ข้อมูล ณ วันที่ 25/1/2565

  กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน สำนักบุคลากร
  หน่วยงานภายใน ร้อยละจำนวนบุคลากร
  สำนักงานกองการเจ้าหน้าที่   41.46%
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล   41.46%
  ฝ่ายพัฒนาบุคลากร   2.44%
  งานส่วนกลาง   14.63%  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com