ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานเจ้าหน้าที่บุคลากรสนับสนุนอาจารย์ประจำรวม
 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • 8100 %0 %0 %8
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • 317 %0 %1583 %18
 • สาขาวิชาออกแบบภายใน
 • 0 %0 %10100 %10
 • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
 • 19 %0 %1091 %11
  รวมทั้งหมด1203547
  ร้อยละ26 74
  ข้อมูล ณ วันที่ 25/1/2565

  กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  หน่วยงานภายใน ร้อยละจำนวนบุคลากร
  สำนักงานเลขานุการคณะ   17.02%
  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   38.30%
  สาขาวิชาออกแบบภายใน   21.28%
  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์   23.40%  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com