ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา รหัสรายงาน : P04.1
หน่วยงาน : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานอาจารย์ู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • 21 95.5% 0 .0% 1 4.5% 0 .0% 22
 • ส่วนงานบริหารงาน
 • 1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
 • ส่วนงานกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 • 5 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 5
 • ส่วนงานกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 • 5 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 5
 • ส่วนงานกลุ่มวิชาภาษา
 • 15 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 15
 • ส่วนงานกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • 4 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 4
 • ส่วนงานกลุ่มวิชาพลานามัย
 • 3 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 3
  รวมทั้งหมด5401055
  คิดเป็นร้อยละ98.18.001.82.00
  ข้อมูล ณ วันที่ 25/1/2565  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com