ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา รหัสรายงาน : P04.1
หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานอาจารย์ู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • 11 73.3% 3 20.0% 1 6.7% 0 .0% 15
 • สาขาวิชาออกแบบภายใน
 • 10 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 10
 • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
 • 10 90.9% 1 9.1% 0 .0% 0 .0% 11
  รวมทั้งหมด3141036
  คิดเป็นร้อยละ86.1111.112.78.00
  ข้อมูล ณ วันที่ 25/1/2565  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com