ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา รหัสรายงาน : P04.1
หน่วยงาน : คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานอาจารย์ู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • 3 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 3
 • สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • 22 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 22
 • สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
 • 13 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 13
 • สาขาวิชาธุรกิจการบิน
 • 27 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 27
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 19 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 19
  รวมทั้งหมด8400084
  คิดเป็นร้อยละ100.00.00.00.00
  ข้อมูล ณ วันที่ 25/1/2565  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com