ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา รหัสรายงาน : P04.1
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานอาจารย์ู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • 10 76.9% 1 7.7% 2 15.4% 0 .0% 13
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • 11 84.6% 2 15.4% 0 .0% 0 .0% 13
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 • 5 83.3% 1 16.7% 0 .0% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • 5 83.3% 1 16.7% 0 .0% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • 5 55.6% 4 44.4% 0 .0% 0 .0% 9
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • 12 92.3% 1 7.7% 0 .0% 0 .0% 13
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • 6 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 6
 • หมวดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกร
 • 4 80.0% 0 .0% 1 20.0% 0 .0% 5
  รวมทั้งหมด58103071
  คิดเป็นร้อยละ81.6914.084.23.00
  ข้อมูล ณ วันที่ 25/1/2565  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com