ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา รหัสรายงาน : P04.1
หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานอาจารย์ู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • 0 .0% 0 .0% 1 100.0% 0 .0% 1
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • 10 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 10
 • สาขาวิชาการตลาด
 • 5 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
 • 5 83.3% 1 16.7% 0 .0% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • 10 83.3% 2 16.7% 0 .0% 0 .0% 12
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • 8 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 8
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • 4 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 4
 • สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ
 • 6 85.7% 0 .0% 0 .0% 1 14.3% 7
  รวมทั้งหมด4831153
  คิดเป็นร้อยละ90.575.661.891.89
  ข้อมูล ณ วันที่ 18/1/2565  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com