ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา รหัสรายงาน : P04.1
หน่วยงาน : คณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานอาจารย์ู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • 3 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 3
 • สาขาวิชาการโฆษณา
 • 5 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 • 4 80.0% 1 20.0% 0 .0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวารสารสนเทศ
 • 6 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิตอล
 • 7 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 7
 • สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์
 • 7 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 7
 • สาขาวิชาสื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่
 • 6 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 6
  รวมทั้งหมด3810039
  คิดเป็นร้อยละ97.442.56.00.00
  ข้อมูล ณ วันที่ 25/1/2565  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com