สำหรับการทำงานบันทึกข้อมูล  
 

Part 1 : Data Management
การจัดการฐานข้อมูล และการกำหนดผู้ใช้งานให้กับระบบ

 

 
 

Part 3 : Faculty Login
การบันทึกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งจากคณะ และ กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

 

 
  Part 4 : Personnel Login
ส่วนที่บุคลากรทุกคนใช้ตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานด้วยตนเอง และใช้บันทึกข้อมูลภาระหน้าที่ และอื่นๆที่จำเป็น เข้าในฐานข้อมูลร่วมกับการบันทึกข้อมูล
 

 

User Name :
Password :
 
Faculty Login
Personnel Login

สำหรับบุคลากรที่ลืมรหัสผ่าน Click Here


Kasem Bundit University
Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com