ชื่อรายงาน : ข้อมูลประวัติบุคลากร โดยย่อ รหัสรายงาน : P01.3
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
 
สุนันท์   ศรัณยนิตย์
 
ตำแหน่ง : 003  
ตำแหน่งทางบริหาร : ที่ปรึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน :
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์-สำนักงานเลขานุการคณะ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท วุฒิ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือ ความสนใจ
 
 
 


Kasem Bundit University
Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com