ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • สำนักงานรองอธิการบดี
 • 1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
 • ส่วนวางแผนและพัฒนา
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • ส่วนวิเทศสัมพันธ์
 • 0 .0% 2 66.7% 1 33.3% 0 .0% 3
  รวม บุคลากรทั้งหมด12104
  คิดเป็นร้อยละ25.0050.0025.00.00


  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com