ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : ส่วนงานกิจการพิเศษ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • สำนักงานส่วนงานกิจการพิเศษ
 • 1 10.0% 8 80.0% 1 10.0% 0 .0% 10
 • กิจการพิเศษ
 • 4 30.8% 7 53.8% 2 15.4% 0 .0% 13
 • กิจการพิเศษ
 • 4 30.8% 7 53.8% 2 15.4% 0 .0% 13
 • กิจการพิเศษ
 • 4 30.8% 7 53.8% 2 15.4% 0 .0% 13
  รวม บุคลากรทั้งหมด13297049
  คิดเป็นร้อยละ26.5359.1814.29.00


  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com