ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
 • 1 50.0% 0 .0% 1 50.0% 0 .0% 2
 • ฝ่ายสนับสนุนและบริหารงานด้านเทคนิค
 • 1 20.0% 4 80.0% 0 .0% 0 .0% 5
 • ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ
 • 0 .0% 3 100.0% 0 .0% 0 .0% 3
 • ฝ่ายพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
 • 1 14.3% 6 85.7% 0 .0% 0 .0% 7
 • ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรม
 • 0 .0% 0 .0% 2 100.0% 0 .0% 2
 • ฝ่ายบริหารจัดการพัสดุคงคลัง
 • 1 50.0% 1 50.0% 0 .0% 0 .0% 2
 • ฝ่ายบริการอินเตอร์เน็ต
 • 0 .0% 7 100.0% 0 .0% 0 .0% 7
  รวม บุคลากรทั้งหมด4213028
  คิดเป็นร้อยละ14.2975.0010.71.00


  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com