ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : สำนักอธิการบดี ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • สำนักงานอธิการบดี
 • 4 12.9% 9 29.0% 15 48.4% 3 9.7% 31
 • ฝ่ายออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 • 0 .0% 7 77.8% 2 22.2% 0 .0% 9
 • ห้องพยาบาล
 • 3 27.3% 6 54.5% 2 18.2% 0 .0% 11
 • หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย
 • 0 .0% 0 .0% 1 100.0% 0 .0% 1
  รวม บุคลากรทั้งหมด72220352
  คิดเป็นร้อยละ13.4642.3138.465.77


  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com