ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : สำนักบุคลากร ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • สำนักงานกองการเจ้าหน้าที่
 • 11 64.7% 6 35.3% 0 .0% 0 .0% 17
 • ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 • 1 5.9% 11 64.7% 5 29.4% 0 .0% 17
 • ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 • 0 .0% 1 100.0% 0 .0% 0 .0% 1
 • งานส่วนกลาง
 • 6 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 6
  รวม บุคลากรทั้งหมด18185041
  คิดเป็นร้อยละ43.9043.9012.20.00


  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com