ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • 0 .0% 7 87.5% 1 12.5% 0 .0% 8
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • 0 .0% 4 22.2% 14 77.8% 0 .0% 18
 • สาขาวิชาออกแบบภายใน
 • 0 .0% 0 .0% 10 100.0% 0 .0% 10
 • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
 • 1 9.1% 2 18.2% 8 72.7% 0 .0% 11
  รวม บุคลากรทั้งหมด11333047
  คิดเป็นร้อยละ2.1327.6670.21.00


  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com